Ví dài

 Ví dài Clutch Asagi  Ví dài Clutch Asagi
1,150,000₫
 Ví dài nữ KIVA  Ví dài nữ KIVA
850,000₫
 Ví dài nữ Ai Cập  Ví dài nữ Ai Cập
600,000₫
 Ví dài xếp Sora  Ví dài xếp Sora
980,000₫
 Ví dài Asagi chấm bi  Ví dài Asagi chấm bi
950,000₫
 Ví dài 2 nút bấm  Ví dài 2 nút bấm
950,000₫